Vereniging van Dorpsbelangen Nijland

secretaris: Jongedyk 18
8771 KJ Nijland
dorpsbelangnijland@gmail.com
0515
Verdere informatie: 

De vereniging van Dorpsbelangen houdt zich bezig met de belangen van het dorp. Een ieder moet zich kunnen herkennen in de activiteiten van onze vereniging. Wil je ons versterken als bestuurslid of doe je mee met een werkgroep om een activiteit te realiseren? Meld je dan aan via: dorpsbelangnijland@gmail.com

 

Nieuws bij dorpsvoorziening

Het weer zorgt voor grote verrassingen, was het vorig jaar wat te warm, nu wordt de Oldtimerdei van 13 juli uitgesteld vanwege een te nat expositieterrein. Het weiland is te nat. Een nieuwe datum volgt.

De bewoners van de Tramstrjitte hebben een maand lang naar verhouding weinig overlast van het verkeer gehad, maar vanaf 12 juli wordt de weg waarschijnlijk weer opengesteld. Als dorpsbelang hopen we dat de bestuurders ons dorp blijven mijden en als ze er toch door moeten, rekening houden dat hier ook mensen wonen.

Tijdens de voetbalavonden is het gezellig druk in het café. Veel mensen genieten van de sportzomer. Nog voor het EK is afgelopen is de Tour de France ook gestart en vlak daarop volgen de Olympische Spelen in Frankrijk. Daar speelde zich in 1950 een "Fries drama" af. Foekje Dillema, ‘de Friese stoomwals’ uit Burum. Eind jaren ’40 verpletterde ze uit het niets haar concurrentie in het internationale hardloopcircuit. In 1950 zou ze als grote kanshebber deelnemen aan de EK in Frankrijk. Maar daar kwam het niet van: er werd getwijfeld of de razendsnelle plattelandse wel een vrouw was.

De afgelopen week heeft Dorpsbelangen een brief gestuurd naar het college van B&W. Vanuit de ledenvergadering kreeg het bestuur van Dorpsbelangen de opdracht mee om meer vaart achter de plannen te zetten. Vaart dus door het schrijven van een brief. Want in 2022 hebben we als dorp samen gewerkt met de eigenaar van de bouwgrond. Ruim 2 jaar later en er lijkt niets te zijn gebeurd. Ondertussen staat onze dorpswethouder, de heer Rietman, in het Bolsward Nieuwsblad dat er meer gebouwd moet worden.

Vanaf maandag 10 juni is de Tramstrjitte afgesloten vanaf de kruising met de Koarnleane tot en met Hegewier. De verkeersafsluiting is in beide richtingen voor Auto / Motor, Vrachtwagen, (snor)Fiets, Brommer, Agrarisch voertuig. Doorgang hulpdiensten: Nee, LET OP!!! Voor het landbouwverkeer en de vrachtwagens geldt een afwijkende omleidingsroute!!!. Kies de juiste omleidingsroute en vermijd het dorp.

 

 

       UITNODIGING LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJLAND

 

 

 

Datum:       Woensdag 29 mei 2024

 

 Aanvang:  20.00 uur in M.F.C. De Mande

 

Agenda:

 

1.       Opening

 

2.       Nijlânner doarpsliet: couplet 1 en 2

 

3.       Mededelingen

 

De meesten van ons hebben het al vernomen dat de Tramstrjitte vanuit het dorp naar Hege Wier al lang aan onderhoud toe is. Het asfalt binnen de bebouwde kom wordt vervangen door nieuwe gebakken bestrating. Het voetpad naast de weg wordt ook aangepakt met een soort half-verharding. We zijn in contact met de gemeente om het voetpad wel op te hogen, anders houden we natte voeten of een onwandelbaar voetpad bij grote regenval. Ook het parkeerterrein zal deels worden meegenomen. De werkzaamheden starten in week 24 (10 juni) tot en met week 28 (12 juli).

De eerste grote bijeenkomst ter voorbereiding op het feestjaar 750 jaar bestaan van Nijland was een groot succes. Veel dorpsgenoten namen de moeite om mee te denken en willen later ook meewerken aan dit jubeljaar. Ook Koningsdag, georganiseerd door de nieuwe Oranjevereniging was goed bezocht en gezellig.

 

NIJLAND750

 

In 2025 bestaat ons dorp 750 jaar!

 

Na een geslaagd Aaipop, geen 1 april grap, maakt Nijland zich op voor het volgende grote evenement: De lytse doarpen rintocht op 20 april. We verwachten dan weer veel bezoekers rondom De Mande. Maar voor het zover is, houdt Dorpsbelangen inloopspreekuur op maandag 15 april om 19.00u. Het is vrij inlopen om met leden van Dorpsbelangen om de tafel te gaan en van gedachten te wisselen. Hopelijk vind je het zo leuk dat je blijft als toekomstig bestuurslid.

Terwijl de social media vol staan van de commotie van al dan niet een 1 april situatie rondom Aaipop is binnen dorpsbelangen een werkgroep gestart met het voorbereiden van Nijland 750 jaar. Dus altijd feest komend jaar. Het is vanavond een verzamelen van ideeën en haalbaarheid bespreken van de ideeën geweest. Zodra er meer te delen is, laten we het u weten. Vorige week hebben we de verkeersactie al voor het voetlicht gebracht en dat gaan we na Aaipop weer verder oppakken. Ook de 4 mei herdenking staat op de agenda. Volgend jaar al weer 80 jaar bevrijding. Vrijheid.

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft op 12 maart vergaderd met het Sociaal Collectief. Het Sociaal Collectief verzorgt met vrijwilligers uit het dorp op elke eerste donderdag van de maand een koffieochtend. We zijn als Dorpsbelangen zeer tevreden met deze samenwerking en hopen deze voort te kunnen zetten en misschien zelfs inhoudelijk uit te breiden. De voorbereidingen voor 4 mei worden inmiddels ook getroffen, al lijkt dat nog ver weg, want we hebben straks eerst Aaipop.

Vorige week schreven wij dat de snelheidsmeter waarschijnlijk was neergehaald met ontevreden automobilisten, maar deze informatie was fout. Het schijnt dat een grote bestelwagen of een kleine vrachtwagen met de bak de snelheidsmeter er af heeft gereden. Excuses voor de foutieve berichtgeving. Blijft wel onverlet dat bewoners nog steeds vaak een ontevreden gezichtje zien op het bord.

Het afgelopen weekend hebben niet bij Nijland betrokkenen de snelheidsindicator aan de Tramstrjitte verwijderd waardoor de gemeente een vernieuwd exemplaar heeft moeten ophangen. Dorpsbelangen vindt het jammer dat mensen die niet bij ons dorp betrokken zijn en waarschijnlijk het ook goed vinden dat de gemeentelijke belastingen mogen stijgen, dit soort van vernielingen doen. Als je 30 in het dorp te langzaam vindt, rijd er dan omheen via de A7. Wij willen veilig in Nijland kunnen wonen en over straat gaan.

In het weekend van 10 en 11 februari hebben we volop kunnen genieten van de klucht gebracht door de Tonielferiniging voor en door (oud) Nijlanders en belangstellenden. Het fijn te zien hoe het toneel nog leeft in ons dorp. De snelheidsregistratie op de Tramstrjitte leidt bij de meeste automobilisten tot besef dat je in een dorp rijdt. Vooral nu de Tramstrjitte door het intensieve gebruik er niet meer zo strak bij ligt als gewenst, dreunt het hardrijdende verkeer door tot in de woningen. Een aantal straten in Nijland worden in de loop van dit jaar aangepakt qua onderhoud.

Op 7 februari 2024 verschijnt er een persbericht: er komt een nieuw fietspad bij Nijland. De onveilige situatie voor fietsers en voetgangers rondom de A7 wordt aangepakt. Sinds de basisschool leerlingen uit Folsgare in Nijland naar school gaan heeft Dorpsbelangen bij elk overleg aandacht gevraagd voor de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers: namelijk fietsende kinderen. Afgelopen najaar heeft de gemeente haar plannen gepresenteerd en nu is er groen licht. Het fietspad komt onder het viaduct naast de weg te liggen.

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft recent weer vergaderd. De intocht van Sinterklaas is geëvalueerd en we zijn erg tevreden met de werkgroep. Dat geeft het bestuur wat verlichting in de taken. De komende periode zal het bestuur tijdelijk uit 3 personen bestaan. Daarom doen we een oproep: wie wil en kan het bestuur versterken? Een soortgelijke oproep doet de Oranjevereniging ook. Kortom kijk of je een uurtje of anderhalf kan missen per week, gemiddeld.

2024 is stormachtig begonnen met een prachtige kuiertocht bij Nijlanders die hun hobby of passie lieten zien aan de kuierders. Na afloop waren er in De Mande verschillende warme soepen te verkrijgen om even op te warmen en de ervaringen te delen. De meeste clubs en verenigingen zijn al weer vol aan de gang. de Tonielvereniging repeteert, net als het korps. De Mande draait al weer volop met haar vrijwilligers. Dorpsbelangen heeft haar eerste vergadering gehad en de werkgroep Nijland 750 jaar is ook bezig met ideeën te verzamelen en te ontwikkelen.

Met de kerstdagen in het vooruitzicht, waar we mogen uitgaan van Nieuw Licht maakt iedereen zich op voor 2024. Verenigingen zijn de agenda's aan het vullen, activiteiten zijn gepland. De Protestantse Kerk Nijland heeft een beleidsplan gemaakt en deze kan je inzien via: https://www.kerknijland.nl/

Op 25 november is Sinterklaas met de gepaste eer weer ingehaald. Een prachtig georganiseerde intocht voorbereid door de werkgroep Sinterklaas Nijland. De onderstaande bedrijven hebben het grote intochtsfeest mogelijk gemaakt. Een dorp kan niet zonder een actieve betrokkenheid.

Zorgboerderij KijkMij

Studio Leijen

MerkMedia

Kooistra Geveltechniek

Wietse Kramer

Haarstudio Janke

Dorant Techniek

Het weekend van 17, 18 en 19 november stond stokstijf van cultuur. Veel Nijlander en Fryske cultuur. Vrijdag begon de Ferhalenjûn georganiseerd door SCANN. Een kleine vijftig belangstellenden luisterden naar de verhalen van dorpsgenoten. Zaterdag was het donateursconcert met als thema Maestro, van Exelsior in De Mande, een groot succes. Een nieuw talent als dirigent werd zichtbaar. Zondag was er Gastfry met Bruno. Een gezellige middag met gitaarmuziek en gezellige stukjes van Bruno.

Hallo, halverwege tussen de jaarvergaderingen houden we als proef een inloopspreekhalfuur. Heb je iets wat je wilt delen, oppakken met dorpsbelang of misschien wil je in een werkgroep of in het bestuur meedoen? Tips, verbeterpunten etc. zijn allemaal welkom. We zitten in De Mande.

Op 10 november is de Tweedekansmarkt in De Mande, meer daarover vind je op de website https://mfcdemande.nl . We kijken inmiddels terug op veel geslaagde activiteiten, waaronder Merakels en de koffieochtenden, mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Collectief. De vorige keer konden we meedelen dat het fietstpad onder de A7 weer een stap verder is. Helaas kunnen we dat nog niet zeggen over de verkeersveiligheid in ons dorp. Teveel mensen rijden er te hard en met te zwaar materiaal voor de woningen.

De afgelopen weken hebben we kunnen genieten van een lezing over de schilders van het Friese Platteland. Een lezing georganiseerd door SCANN (stichting culturele activiteiten Nikolaaskerk Nijland) en uitgevoerd door Henk Dijkstra. De belangstelling was goed en de inhoud, hoe kan het ook anders, zeer goed. De kaarters hebben het klaverjassen op vrijdag weer ontdekt, houd voor deze activiteit de agenda in de gaten. Inmiddels is het herfst geworden en dat betekent elk jaar: modder op de weg (zie het plaatje bovenaan deze pagina voor een tip) en Merakels in de herfstvakantie.

In de afgelopen weken was het verenigingsleven weer druk bezig. Romke rijdt met zijn winkel weer op woensdagmiddag door dorp, Excelsior repeteert weer elke maandag en heeft behoorlijk oud ijzer ingezameld (nee niet de instrumenten ingeleverd) en de sportverenigingen zijn ook fanatiek begonnen in De Mande en in De Herberch. Vrijdag 28 september sprak Klaas Wilting over zijn ervaringen als politieagent en politiewoordvoerder en concludeerde dat de politie er ten dienste is voor onze veiligheid, al willen we dat wel eens vergeten als een snelheidsboete wordt geschreven.

De laatste week van de vakantie was een gezellige week met al afsluitend hoogtepunt het timmerdorp. Vele bouwsels zijn gemaakt, splinters en schaafwonden zijn opgelopen, maar terugkijkend was het een groot succes. Automatisch ging timmerdorp over in het Kleintje Dorpsfeest. De Oranje Vereniging had samen met het Mandebestuur en de vele vrijwillgers het organisatorisch goed voor elkaar. Vanaf de optocht om half 9 tot de sluiting tegen 1 uur 's nachts liep het programma vloeiend en soms met de hitte leek het wel vloeibaar door. Fijn dat we met elkaar zo'n feest hebben kunnen vieren.

Voor de scholieren zit de vakantie er bijna op en timmerdorp staat als afsluiting voor de deur. Opgave en meer informatie over timmerdorp kan je vinden op: https://www.facebook.com/sportrecreatienijland/?locale=nl_NL

De zomer is wisselvallig en na de Bonnemapartij kon de vakantie echt beginnen. Zoals elke zomer wordt Dorpsbelangen gevraagd om met de gemeente contact op te nemen over het beheer van het openbaar groen. Veel voetpaden en straten zijn door de snelle groei van hagen en heggen een stuk smaller geworden. De gemeente reageerde dit jaar niet met "dat gaan we aanpakken". Nee, veel groen dat de openbare ruimte in bezit neemt is van eigen dorpsbewoners.

Voor veel mensen met kinderen in de schoolgaande leeftijd is het nog één week en dan is de zomervakantie begonnen. Veel mensen zullen in de zomervakantieweken even of wat langer uit het dorp zijn. De achterblijvers hebben daardoor een wat rustiger dorp dan anders. Als je op vakantie gaat, sluit je huis goed af en maak afspraken met de buren om e.a. in de gaten te houden. In een rustig dorp zullen vreemde situatie des te meer opvallen.

De afgelopen week is er veel gebeurd. Verdriet en vreugde volgen elkaar op. Van de leuke dingen is het effect dat er woensdag 12 juli een uitverkoop van producten is van Romke's Rijdende winkel op de Hege Wier. Zie de agenda.

Tijdens de bestuursvergadering van 3 juli 2023 heeft Karel Lever de voorzittershamer symbolisch overgedragen aan Bert Tolsma, de nieuwe voorzitter. Janny Tromp wordt de nieuwe penningmeester. Karel blijft nog wel lid van het algemeen bestuur van Dorpsbelang. Op 3 juli is het met het sociaal collectief de opbrengst besproken opgehaald onder andere tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang, over gezond ouder worden. Voor nieuwe inwoners lijkt het soms moeilijk om de weg te vinden in Nijland, ondanks dat veel mensen actief nieuwkomers bezoeken.

Tijdens de ledenvergadering kwam er een vraag over de Skieppeleane, dat de betonblokken naast de weg aan het wegzakken zijn en dat er een risico is dat fietsers die uitwijken voor achteropkomend of tegemoetkomend verkeer in de opening tussen het teer en beton terecht konden komen. Onze dorpencoördinator heeft dit overlegd met de afdeling wegenonderhoud en zij geven aan dat het opgepakt is en dat er ter zijner tijd meer informatie komt over de uitvoering. Tot die tijd als fietsers even uitkijken dat je niet in de "geul" terecht komt.

Van 14 tot 16 juni is de Tsjerkegreft weer afgesloten voor alle verkeer. Vorige week was het verzoek voor doorgaand en zwaar verkeer om Nijland te mijden en er ver omheen te rijden. Deze week is het bittere noodzaak.

Het sociaal leven in Nijland is in volle gang, het voetbalweekend is amper achter de rug of de volleybal competitie op de Jister komt er aan. (zie de agenda en de flyer in de brievenbus).

Nijland ligt aan meerdere doorgaande wegen. De A7 brengt ons snel de wereld in en ook de wereld in ons dorp en de dorpen om ons heen. Veel verkeer komt via Nijland binnen. Dit leidt vaak tot veel overlast. Dorpsbelang bespreekt dit vaak met de gemeente en er wordt regelmatig weer iets uitgeprobeerd. Het grootste probleem is de gedragsbeïnvloeding van de bestuurder van een voertuig. Uit de raadsstukken van juli 2023 komt een rapport ter sprake over de verkeersveiligheid.

Na lang wachten is er een volgende stap genomen in het ontwikkelen van woningbouw in Nijland. De eigenaar van het weiland tussen Hege Wier en de woningen aan De Feart, dus Foar de Feart, heeft met ontwikkelaars en bouwers een haalbaar plan ontwikkeld en gaan dit op korte termijn presenteren aan de gemeente SWF. Daarna worden de plannen gepresenteerd aan Nijland. De wensen van ons als dorp zijn meegenomen. Er zal worden gebouwd voor starters en enige woningen in het luxe segment en toekomstbestendig wonen waarbij een combinatie ontstaat van "hofjes van vroeger met de gemakken van nu". 

Twee regelmatig terugkerende onderwerpen: De ontwikkeling van de Dorpsvisie gaat erg langzaam. We missen een persoon die even de coördinerende leiding neemt. Er zijn in de kleine voorbereidende groep wel evaluatievragen gedeeld en daarmee komen we terug bij jullie als dorpsbewoners. Houd dus deze website in de gaten.

De Mande is op zoek naar foto's van vroeger. Wie heeft er goede foto's van ons oude sportveld, dus eigenlijk de voorloper van het huidige sportterrein met De Mande. Voor de jonge dorpsbewoners: het oude sportterrein stond vroeger aan de Hiddemawei.

De afgelopen week hebben we stil mogen staan op 4 mei bij allen die zijn gevallen voor vrede en veiligheid. Op 5 mei hebben we in vrijheid kunnen vieren dat we niet meer afhankelijk zijn van een totalitair systeem. De één gaat naar een festival en de ander viert het thuis of met vrienden. Dat is vrijheid. Zelf kiezen en rekening houden met elkaar zonder bang te zijn voor elkaar.

Na weer een succesvol Aaipop, mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers en alle gezellige bezoekers, is de Oranje vereniging druk bezig Koningsdag voor te bereiden, zie de agenda. Dorpsbelangen heeft haar ledenvergadering gehouden en na de huishoudelijke zaken kwamen de rondvragen. Bijna alle rondvragen hadden met het verkeer te maken. Veel overlast wordt ervaren. Helaas zijn het vaak dorpsgenoten die voor een groot deel van de overlast zorgen. Ook het doorgaande zware verkeer door het dorp draagt niet bij aan de veiligheid.

De N 359 is sinds januari 2023 regelmatig deels gestremd of er vinden vertragingen plaats. Dit in verband met het aanpassen van de kruisingen.Op 6 april is er een bijeenkomst voor belangstellenden. Hieronder vind je meer informatie.

Na het drukke weekend van By Rouke en de Sietse ten Hoeve lezing en niet te vergeten de jaarvergadering van de Oranjevereniging, gaan we op naar Pasen. Voor de één het feest van de Opstanding en voor de ander 2e Paasdag Aaipop, het opstaan van de Frysktalige muziek. Voor het zover is toch nog een paar zaken rondom Nijland.

Het afgelopen jaar heeft het Sociaal Collectief onderzoek gedaan naar Gezond ouder worden in Nijland. Regelmatig waren de mensen van het Sociaal Collectief en studenten die het onderzoek deden, in De Mande en in Nijland aanwezig. Er is veel informatie opgehaald. Het gaat er kort gezegd om, dat mensen zo lang mogelijk goed en zinvol in Nijland kunnen leven. Om langer in Nijland te kunnen blijven wonen is er vanuit het dorp de wens gekomen om weer een supermarkt te openen. Dit is lastig, maar sinds januari 2023 hebben Romke met zijn rijdende winkel die Nijland ook aandoet.

Als dorpsbelangen zoeken we af en toe naar kenmerkende zaken uit het verleden van ons dorp. In het fotoboek vind je een enkele foto van It âld Sik. De tram die vroeger door Nijland reed vanaf Sneek. Graag ontvangen we meer foto's (bij voorkeur uit privé collecties waar het recht van publiceren ook bekend is) van tram.

Foto's zijn op te sturen naar dorpsbelangnijland@gmail.com  of als ze niet digitaal zijn, neem contact op met één van de bestuursleden: Bert, Arjen, Janny, Anneke of Karel

Langzamerhand raakt Nijland gewend aan de nieuwe winkel aan huis. Onze ondernemers kunnen alleen bestaan als wij regelmatig klant zijn. De afgelopen maanden hebben veel (oudere) mensen gebruik gemaakt van de huiskamer op donderdagochtend in De Mande bij Gezond Ouder worden. Van het project gedurende najaar 2022 is een boekje gepresenteerd. In februari 2023 zal er met een nieuwe groep studenten inhoud worden gegeven aan gezond ouder worden. Zodra de details bekend zijn komt daar meer informatie over via It Nijslân en deze website.

Na een mooi oud en nieuw gebeuren zijn er veel zaken de revue gepasseerd. De kledingcontainer bij De Mande zal hersteld moeten worden omdat niet iedereen de ingeleverde kleding een tweede ronde gunt. Met het overlijden van Jouke Huitema mist Nijland een markante persoon. Positief is dat Romke Wielstra met zijn rijdende winkel ons dorp weer een stuk middenstand geeft. Let op de folder die elke week in de brievenbus valt voor de aanbiedingen en maak gebruik van zijn diensten.

De afgelopen zijn er veel activiteiten georganiseerd door de vele verenigingen en clubs. Niet alle activiteiten stonden in onze agenda. Help ons mee de agenda actueel te houden en geef je activiteiten door via: dorpsbelangnijland@gmail.com

Tussen het vertrek van de Sint en de komst van Kerst is het vaak erg druk. Dit jaar hebben wij als dorp afscheid genomen van een markante echte dorpsman: Roel Faber. Roel was een rustige centrale spil bij veel zaken die in ons dorp en speciaal rondom Aaipop en De Mande speelden. Zijn voor ons altijd klaarstaan hebben we gewaardeerd. Het zal wel even duren voordat zijn rol in het dorp door meerdere mensen zal worden ingenomen.

Vrijdag 25 november is er kennisgemaakt met "onze wethouder" dhr. Rietman. Alle actuele onderwerpen zijn aan de orde gekomen en ze passen ook goed bij deze wethouder. Er zijn enkele jongeren die moeite hebben met de spullen van een ander in ons dorp. Daarom waren er met de kennismaking ook mensen van handhaving meegekomen. Het is namelijk vervelend dat De Mande in het algemeen veel schade lijdt door jongeren die het gebouw beklimmen en kijken of alles wel goed vast zit. Handhaving zal meer controleren. Ook de politie zal geïnformeerd worden over de onrust.

Zaterdag 19 november kwam Sinterklaas op een bijzondere manier in Nijland aan. Terwijl alle kinderen, ouders, opa's en oma's samen met Excelsior en de burgemeester keken over water of de nieuwe Pakjesboot wel onder de Syl door kon varen, klonk er een overkomend vliegtuigje. Vlak daarna sirenes. Vanuit verschillende tuinen in de Koarnleane kwamen Pieten met een parachute aangelopen. Maar, waar was Sinterklaas? Vanaf De Mande kwam een broeder met de Sint in een rolstoel aangerend. Gelukkig was Sint weer snel ter been zodat de broeder met de rolstoel verdween.

Zaterdag 12 november was de opening van onze Panakooi. Er was rijkelijk koffie, thee en gebak voor iedereen. Het was een gezellige bijeenkomst.

Zaterdag 19 november hebben we de intocht van Sinterklaas. Hoe Sinterklaas na het zinken van de pakjesboot in Nijland komt is nog een raadsel en ook of er voldoende Pieten aanwezig zullen zijn. Om 14 uur verzamelen we bij De Mande en vandaaruit gaan we op zoek naar de aankomstplaats van de Sint en mogelijk een paar Pieten.

 

De afgelopen weken liepen er studenten van de NHL door Nijland en belden her en der aan om vragen te stellen. Deze studenten doen onderzoek naar gezond ouder worden in Nijland. Waarschijnlijk hebben jullie de enquête formulieren in De Mande gezien. Sommige mensen namen deze formulieren serieus en anderen vulden in dat Bierdrinken helpt om gezond ouder te worden. Het project Gezond ouder worden maakt deel uit van het atelier Sociaal Domein van de gemeente SWF. Omdat het aantal ouderen zal verdubbelen tussen 2017 en 2037 wordt er aan gewerkt om langer gezond en fit te blijven.

Elke maand vergaderen burgemeester en wethouders op locatie in onze gemeente. Deze maand zijn B&W in Nijland. Na de vergadering van B&W is er een overleg met een aantal bewoners en enkele organisaties uit Nijland. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: verkeer, veiligheid, het viaduct bij de A7, het wonen in Nijland en wat er verder allemaal aandacht nodig heeft van het dagelijks bestuur van onze gemeente.

<p>De komende weken staat er weer veel op het programma in Nijland. Naast de verenigingsactiviteiten die al begonnen zijn gaat op 7 oktober het klaverjassen in De Mande weer van start. (zie de agenda). Op 19 oktober vindt het grote jeugdspektakel Merakels met als thema Freonskip weer plaats. Op 30 oktober neemt Nijland afscheid van Ds. Hans de Waal.

Een prachtig woord. De rispmoanne geeft aan dat het risptiid is, of te wel: oogstmaand en oogsttijd. Het Fries heeft een prachtige woordenschat.

Blijft wel de waarschuwing voor weggebruikers dat de wegen tijdelijk glad kunnen zijn. De bedrijven die de oogst en de bijbehorende modderresten achterlaten op de weg hebben een aantal regels om aan te voldoen. In de bijlage is een folder van het regionaal verkeers orgaan fryslân wat de spelregels zijn en dat je als ondernemer aansprakelijk gesteld kunt worden als je niet volgens de regels speelt.

Bijna alle verenigingen zijn weer gestart. Afgelopen zaterdag was er op de Jister een gezellige start van het Nijtalintorkest. De Tonielferiniging is weer begonnen en alle voetbalelftallen trainen weer. Het Dorpsleven is na de zomer op gang gekomen. Als jij nog een activiteit zoekt voor het winterseizoen, kijk dan eens (digitaal) bij alle verenigingen of meld je als vrijwilliger bij De Mande. Zaal 3 van De Mande is inmiddels redelijk veranderd en je moet goed zoeken om te zien dat het de oude peuterspeelzaal was. Op de weg is het weer uitkijken vanwege de gladheid.

De gemeente SWF start op 29 augustus met asfalteringswerkzaamheden op de Jongedyk en de Hiddemawei. Deze werkzaamheden duren tot en met 7 oktober. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. LET
OP!!! Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de Jongedyk een eenrichtingsweg vanaf de Ringdyk tot aan de Skieppeleane.

https://melvin.ndw.nu/public/situation/154153

Eind juni hebben we een terugkoppeling gehad van de woningbouw ideeën die door dorpsgenoten zijn verzameld voor het gebied "Foar de Feart" (is een zelfbedachte werknaam, niets officieels). Uit de schetsen kwamen de volgende punten naar voren:

algemeen: ontsluiting van de wijk via de Tramstrjitte, tegenover Hege Wier; pleinvormige binnenplaats; royale kavels, ruimte voor ouderen woningen, doorstroming (bevorderen) voor jongeren, pleinfunctie van De Mande versterken, verkeer dwingen naar max. 30 km/u

Nijland maakt zich op voor de zomervakantie. Uit gemakzucht worden bloembakken als reclamezuil gebruikt. Dorpsbelangen heeft deze week nog contact met de dorpencoördinator. Inmiddels is bekend geworden dat Michel Rietman van de PvdA onze contactwethouder is geworden. We hopen op een goede constructieve samenwerking zodat we de komende jaren Nijland goed op de kaart kunnen zetten richting toekomst.

Na een turbulente voetbalperiode weet VV Nijland het komende seizoen waar de uitdaging komt te liggen. Spannende wedstrijden hebben we gehad en nu voorsorteren op het nieuwe seizoen. De Oranjevereningen het het Mandebestuur zijn in volle voorbereiding met het dorpsfeest na de vakantie. Als jij wilt meehelpen als vrijwilliger dan kan jij je aanmelden bij het Mandebestuur of de Oranjevereniging.

Na het zeer natte Pinksterweekend, waarin veel mensen de elfstedentocht fietsers hebben aangemoedigd, het gejuich was niet van de lucht, wat echt werd gewaardeerd. Helaas heeft een deel van de fietsers na de noordelijke lus vanwege het weer en de lichamelijke koude en natheid klachten, de tocht voortijdig afgerond. Soms is die keuze nog stoerder dan doorfietsen. Na deze tocht houdt ons dorp zich bezig met:  voorbereidingen. Een aantal buurtverenigingen is al druk bezig om voor het dorpsfeest na de zomer bouwteams op te zetten.

Nijland staat dit jaar bol van de activiteiten. Een geweldig Aaipop volgens dorpsgenoten en gasten een groot succes. Daarna Koningsdag en de 4 mei herdenking en 5 mei viering. Het koffieconcert van Excelsior om te laten horen dat er nog steeds muziek in ons dorp zit. Met Hemelvaart een gezellige Jister. De reünie van de Volleybalvereniging was een gezellig weerzien met elkaar. Het Pinksterweekend wordt Nijland aangemerkt vanaf de A7 als parkeerlocatie voor de fietselfstedentocht.

De meimaand was vroeger filmmaand van Veronica. Voor ons dorp is het een actieve maand. Het koffieconcert van Exelscior afgelopen zondag, het diaconiereisje zijn activiteiten die achter ons liggen. Maar wat komt er nog aan!!

Hemelvaartsdag de jaarlijkse rommelmarkt in samenwerking met SRCN

28 mei OTIB jubileum, houdt Facebook in de gaten... Heb jij je al aangemeld? https://nl-nl.facebook.com/otibnijland/

Na de bezinning op 4 mei bij De Hoanne, maar niet alleen daar, als we denken hoe kwetsbaar onze vrijheid is, vieren we onze vrijheid. Vrijheid houdt in dat je mee kan denken en praten. Deze week kon de enquête nog worden ingevuld met betrekking tot wonen in Nijland behoefte

 

Op 26 april kwamen bijna 50 belangstellenden naar De Mande om mee te denken over de vele manieren van invullen van het perceel Foar de Feart (tegenover het industrieterrein). Voordat we zover waren, kwamen er vanuit de zaal verhelderende vragen over waar we procedureel staan en hoe iedereen kan worden meegenomen. Via deze website delen we al onze informatie en ook via It Nijslân en de huis aan huis uitnodiging. Na de uitleg zijn er 3 tafelgroepen met thema's aan het werk gegaan over de mogelijke inrichting van deze nieuw te ontwikkelen wijk.

Na een fantastisch Aaipop 35 jier hebben we komende week 2 belangrijke activiteiten: op 26 april de informatie verzamelavond voor de nieuw te ontwikkelen woonwijk. Welke ideeën heb je, hoe zou jij daar willen wonen en hoe past het bij het dorp? Gewoon een paar vragen. In de bijlage staatt de uitnodiiging met het programma. We beginnen om 19.45 in De Mande

Op 27 april is er Koningsdag in De Mande. De Oranjevereniging heeft haar flyers uitgedeeld. We beginnen om 15.00u in De Mande

 

 

Op 7 april hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Woningbouw kwam na de pauze als onderwerp naar voren. Vanaf 2016 heeft het toenmalige bestuur van Dorpsbelang zich ingezet met de opdracht om actief bezig te zijn met het zoeken naar mogelijkheden tot woningbouw in Nijland. De ledenvergadering gaf bij de rondvraag deze opdracht. Nu 6 jaren later zijn we mogelijk een stap verder. Op 26 april wordt iedereen uitgenodigd om ideeën te delen over hoe mogelijke woningbouw tegenover het industrieterrein er uit kan gaan zien.

Sinds onze vorige vergadering zijn er een aantal zaken die de aandacht vragen. Als Dorpsbelangen delen we wat er leeft en halen we op wat het dorp belangrijk vindt.

 

       UITNODIGING LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJLAND

 

 

 

Datum:       Donderdag 7 april 2022

 

 Aanvang:  20.00 uur in M.F.C. De Mande

 

Agenda:

 

1.       Opening

 

Na de laatste bestuursvergadering is gekeken naar het stuk wat in It Nijslân stond, van de razende dorpsreporter, over de stand van de Verlichting in Nijland. Dorpsbelangen werd daar uitgedaagd om een Verlichtingswedstrijd uit te schrijven. In het kader van de donkere nacht was Franeker inmiddels bezig om Sterrenstad te worden door de lichten in de stad zoveel mogelijk te verduisteren. Net als bij de woningbouw plannen vragen we ook jullie reacties door te geven over het al dan niet meer verlichten van ons dorp in de wintermaanden.

De afgelopen week heeft Dorpsbelangen overleg gehad met Folsgare en IJsbrechtum. In al onze dorpen speelt de problematiek van zwaar en snelverkeer. Vooral doorgaand verkeer zorgt voor de overlast. In Folsgare wordt binnenkort een snelheidscontrole door de jeugd en VVN gehouden. Nijland wil dat samen met de basisschool en Folsgare ook opzetten, maar nadat de corona overlast op school onder controle is. Folsgare is met een eigen energiecoöperatie begonnen. Ijsbrechtum en Nijland kijken of ze "aan kunnen sluiten" in de toekomst.

Met het verruimen van de regels is het verenigingsleven al weer enigszins opgang gekomen. De beperking tot 22.00u is een lastige, daarom een oproep aan iedereen om je er aan te houden. Maak onze sociale ontmoetingsplaatsen het niet moeilijker dan dat het is. De agenda van De Mande begint weer vol te lopen en ook de sportactiviteiten zijn weer opgestart.

De dorpsbelangen van IJsbrecthtum, Tirns, Folsgare en Nijland hebben afgelopen najaar samen vergaderd over onder andere De Hemmen III. Welke kansen en welke risico's zien we? Door samen naar dit grote onderwerp te kijken kwam ook de samenwerking Folsgare en Nijland even ter sprake. Samen hebben we ons de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers onder het viaduct van de A7. Hoe zit het daar nu mee?

Lok en seine in it Nije Jier namens Dorpsbelangen. Dit jaar gaan wij verder met het schrijven van een toekomstvisie voor Nijland. We moeten nog met een paar mensen / organisaties om de tafel en dan kan het grote schrijven beginnen. Dit voorjaar verwachten we, als de coronamaatregelen weer wat soepeler worden, jullie een paar keer in De Mande te zien om te vertellen waar we staan. Extra bestuursleden zijn welkom ter ondersteuning.

De verlichte trekkeroptocht was een mooie opmaat richting kerst 2021. Met licht en geluid kwam de gezellige rit door ons dorp. Op Kerstavond trok er een andere stoet door Nijland: Excelsior begeleid door vrijwilligers uit de Kerk die op chocolademelk trakteerden en verdwaalde herders met hun staf en een "jinglebells arreslee" zorgden voor een muzikale inwijding van Kerst 2021.

Een indruk vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=5N5EPD61MLk

Op vrijdag 17 december zal een stoet verlichte trekkers van de Route Bolsward 's avonds door Nijland komen. Om deze vrijwilligers te laten zien dat wij de actie steunen is het leuk om langs de route de dorpsvlag uit te hangen. Meer informatie is te vinden op: https://boerenentuinderspakkenuit.nl/evenement/alvestede-trekkerljocht-t...

Waar we vorige maand nog een prachtig jubileum concert van Excelsior en een ouderwets gezellige intocht van Sinterklaas konden vieren, zijn veel activiteiten komen te vervallen. Het klaverjassen in De Mande is bijvoorbeeld voorlopig gestopt. Dat geldt voor alle avondactiviteiten. Wat wel doorgaat staat in de agenda. Zijn er veranderingen, bijvoorbeeld in plaats van wedstrijden op zaterdag in De Mande worden er trainingen gegeven. Geef dat door.

Afgelopen zaterdag vond het grote evenement plaats: de intocht van Sinterklaas

Om 14.uur vertrok Excelsior vanaf het Mande terrein luid muziek makend met een grote groep jonge en oudere kinderen richting de Koarnleane om vanaf de brug de intocht van Sinterklaas per boot in Nijland te beleven. Weer en wind vielen de Sinterklaas fans lastig en Excelsior speelde er lustig op los om warm te blijven tot een paar kinderen in de verte geen boot, maar een prachtige trekker met kar zagen rijden. Sint kwam per trekker!

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor ons allemaal. Als je naar een activiteit in het Dorp (De Mande of De Herberch fan Nijlân) gaat, ga niet in discussie over de regels en laat je QR code scannen. Laat de vrijwilligers en ondernemer(s) zich niet gedwongen voelen om langer open te zijn qua horecafunctie dan wettelijk is toegestaan.

Met het Donateursconcert in De Mande en een week later de intocht van Sinterklaas gelden de regels van de overheid. Deze culturele activiteiten kunnen doorgaan, maar horeca staat niet centraal: dus geen nazit (helaas).

 

 27 november intocht Sinterklaas. 

Sinterklaas heeft laten weten dat hij gewoon in Nijland komt. Sint pakt het dit jaar groots aan, het lijkt wel een TRUUK en als een VISSER ziet hij uit naar jullie tekeningen en andere leuke activiteiten. Trek wel warme kleren aan.

 

 

In de bijlage staat de poster met de informatie voor iedereen.

 

 

 

 

 

Na bijna een jaar "rust" op het glasvezelfront en de wisselingen die inmiddels hebben plaatsgevonden: DELTA FIBER NETWERK NEEMT 100% BELANG IN JOINT VENTURE MET DE FRYSKE MIENSKIP OP GLAS (DMF op glas),  krijgen we nu een aanbieding via Delta Fiber. De aansluitkosten lijken te zijn vervallen. Delta heeft een "open glasvezel" netwerk. Dat betekent dat iedereen die dat wil met Delta Fiber kan afspreken producten als internet en telefonie aan te bieden via Delta Fiber. Dat wil niet zeggen dat alle aanbieders bij Delta worden toegelaten, of een aanvraag gaan doen bij Delta Fiber.

De herfstvakantieweek begon op vrijdagmiddag in ons dorp met een spekglad wegdek. Er was door verkeer een laag olie op de weg achter gelaten.  112 werd gebeld en de doorgaande wegen werden schoongemaakt met een chemisch middel. Helaas waren er inmiddels al wel mensen van hun tweewieler gevallen. Het doorgaande verkeer werd gewaarschuwd met inderhaast bijeen geschraapte borden met verschillende teksten om maar duidelijk te maken dat je extra voorzichtig moest zijn.

Na het weekend werden de waarschuwingsborden weer opgeruimd en was de niet natuurlijke gladheid weer voorbij.

Tijdens de ledenvergadering kwam de rol van de gemeente ook weer aan de orde. Dorpsbelang is niet het meldpunt van de gemeente. Als er iets defect is, of het (groen)onderhoud door de gemeente laat te wensen over, kunt u daar melding van doen via:

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/#948817cc-138a-4e67-bff...

Nadat De Mande is heropend en (voorlopig) draait op vrijwilligers is ook het verenigingsleven weer op gang gekomen. Volleybal, voetbal, muziekkorps, muziekles .... hebben hun leden weer bijeengebracht en de gezamenlijke hobby wordt weer opgepakt. Veel verenigingen leveren vrijwilligers die meedraaien in De Mande.De Nylanner Merke is met een goede opkomst ook al weer achter ons.

Afgelopen week had Dorpsbelang haar ledenvergadering, het verslag daarvan en de acties die zijn beloofd worden via deze site en via It Nyslân gedeeld.

       UITNODIGING LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJLAND

 

Datum:       Donderdag 9 september 2021

 Aanvang:  20.00 uur in M.F.C. De Mande

Agenda:

De gemeente Sudwest Fryslân heeft een subsidieregeling om nieuwe ideeën tot uitvoer te laten komen.

 

KERNENFONDS STAD, DORP OF WIJK

 

Heb je een wens of idee voor jouw stad, dorp of wijk? En heb je voor het uitvoeren van deze wensen en ideeën geld nodig? Dan kom je misschien in aanmerking voor ons Kernenfonds. Met dit fonds proberen wij lokale initiatieven te ondersteunen. Lees hieronder verder.

 

Hoe werkt het?

 

Vanaf 23 augustus is de Tsjerkegreft twee weken afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Bevoorradings- en doorgaand verkeer kan het beste ons dorp mijden door om te rijden via de Ringdyk en Jongedyk of Skieppeleane en Jongedyk. De publicatie is te vinden op: https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=101848

 

Maandag 19 juli stond er in de Leeuwarder Courant van Nijlanders die in Sibrandabuorren een pluktuin mede onderhouden, Slakkenjacht in de pluktuin. Ook Nijland kan een eigen pluktuin ontwikkelen als daar voldoende belangstelling voor is. Om meer te weten te komen over pluktuinen en de manier van samenwerken daarbij, kan je zaterdag 24 juli op bezoek bij een pluktuin in de omgeving.

De zomer komt er aan. Tijd om ideeën op te doen en om te genieten van onze woon- en werkomgeving. Heb je nieuwe ideeën opgedaan, of heb je agenda tips? Deel dat met ons:

dorpsbelangnijland@gmail.com   Op 9 september houden wij onze ledenvergadering. Ook een gelegenheid om jullie ideeën met ons te delen. Een eerste idee is te zien op het fotootje.

Vorige week is er een overleg geweest met wethouder De Man en onze dorpscoördinator. Aan de orde is geweest de geluidsoverlast van de A7. De gemeente gaat hier niet over, maar is wel gesprekspartner. De fietsverbinding naar Folsgare onder de A7 staat op de lijst van uitvoering. Er is vooralsnog geen datum bekend wanneer de uitvoering gaat plaats vinden.

De gemeente is begonnen met het aanbrengen van beplanting van de middenberm in de Tramstrjitte. Bijna de meest besproken straat in het overleg met de gemeente voor Dorpsbelangen. Woensdag 2 juni is er weer een overleg. Mocht er nog een belangrijk onderwerp zijn: zet het voor woensdag op de mail naar  dorpsbelangnijland@gmail.com   De agenda is al wel klaar, maar bij de rondvraag kan er misschien nog iets worden toegevoegd.

Na de herinrichting van de Tramstrjitte zijn er afgelopen maart weer verkeersmetingen gehouden. Uit deze metingen vallen twee zaken op:

1. Het aantal geregistreerde voertuigbewegingen is iets afgenomen. In vergelijking met een eerdere meting zijn er tweehonderd voertuigen minder gemeten. Wat de reden daarvan is wordt uit de meting niet duidelijk. Is het door corona of komt het omdat meer mensen over de A7 rijden?

In het kader van de leefbaarheid stelt de provincie Fryslân geld beschikbaar. Het gaat om het kleine dingen die het leven in coronatijd wat aangenamer maken. Als voorbeelden worden genoemd: tulpen uitdelen aan inwoners, of muziekmaken in de tuin van verzorgingstehuizen. Dat laatste hebben we niet in ons dorp, maar muziek bijvoorbeeld wel. Wees creatief en dien jouw / jullie idee in bij de provincie. Meer informatie is te vinden op:

Vanaf dinsdag 25 mei tot 18 juni zijn de Trije Diken en de Snekerweg afgesloten voor al het verkeer. Het fietspad is toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers. Er wordt een omleidingsroute aangegeven met behulp van borden. (zodra er meer bekend is wordt het hier gepubliceerd). In de bijlage is een overzichtskaart weergegeven van de afgesloten wegen.

 

 De herdenking heeft inmiddels plaatsgevonden. Het was indrukwekkend in de harde storm om stil te staan wat mensen hebben moeten doorstaan om vrijheid aan ons door te geven. Hopelijk volgend jaar weer hopelijk weer een "normale" herdenking.

Op 29 april is er vanuit Doarpswurk een webinar over financiën en verenigingen.

dit bericht is overgenomen van de website van Doarpswurk:

Tijdens de webinar (dat we in het kader van de campagne ‘Leve de Vereniging’ organiseren met Keunstwurk en Sport Fryslân) hebben we twee workshopsrondes, waarin je informatie krijgt van experts. Tevens is er ook ruimte voor vragen en het gesprek met andere verenigingen over hun aanpak. De workshops worden zo ingestoken dat ze interessant zijn voor zowel een culturele vereniging, een dorpsinitiatief als een sportclub.

Overgenomen bericht van de website van de provincie Fryslân

De N354 tussen Sneek en Leeuwarden is een belangrijke verbinding binnen Fryslân. Naast de verkeersveiligheid, die de afgelopen jaren met maatregelen is verbeterd, is ook de doorstroming op de N354 belangrijk.

Op dit moment rijdt het verkeer nog goed door. Maar kan de weg in haar huidige vorm ook na 2030 het verkeer nog wel goed aan? Of zijn maatregelen nodig? Om dat te onderzoeken voert de provincie Fryslân in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Sûdwest een onderzoek uit. 

Overgenomen uitnodiging van Doarpswurk:

Op maandagavond 29 maart organiseren Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk het online café over de toekomst van verenigingen in Fryslân.
Dit online café is de aanzet om na te denken over een krachtig en vitaal verenigingsleven en tevens de start van de campagne “Leve de Vereniging”. We nodigen u graag uit om aanwezig te zijn!

 Op 12 maart is de Tramstrjitte afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met rioleringswerkzaamheden. De afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Het personenauto verkeer kan omrijden via de rijbanen Hottingawei en de Dr. P.J. Hoedemakerstrjitte. Doorgaand verkeer richting Bolsward graag via de A7.

De gemeente SWF houdt vanaf week 9 de toegezegde verkeersmetingen.

 

De gemeente SWF houdt vanaf week 9 de toegezegde verkeersmetingen. Vanaf dit punt (voor de oude lagere school genomen) lijken automobilisten vrijbaan te hebben richting Bolsward. Niet zichtbaar zijn de voetgangersbrug vanaf de Koarnleane, de Basisschool en de kruising met de Koarnleane. Houd rekening met elkaar en rijdt niet sneller dan 30 km/u. Voor zwaar (vracht) verkeer geldt: graag omrijden of niet sneller dan 20 km/u, dit om het wonen aan de Tramstrjitte leefbaar te houden.

Vanaf donderdag 11 februari tot zondag 14 februari hebben we even zonder gedoe van de winter genoten. Schaatsen op de Feart en in het Heempark. Maar ook buiten Nijland kwam je Nijlanders op het ijs tegen. Deze winterpret werd zondag 14 februari fantastisch afgesloten met een romantische route door ons dorp. De vele vrijwilligers die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt, enorm bedankt! 

Er gaat op dit moment weer een aanbiedingsbrief voor een buurtapp rond van nextdoor. nextdoor haalt regelmatig het nieuws bij Tros Radar en de landelijk politie. nextdoor is gericht om jouw gegevens te krijgen. Stuur het niet door en verwijder het in de prullenbak. Verwijder dan definitief alle items uit de prullenbak. 

Karel Lever

 

Als Dorpsbelangen Nijland zijn we recent in overleg geweest met onze dorpencoördinator. We hebben de hernieuwde situatie van de Tramstrjitte besproken, maar ook de verkeerssituatie bij de A7. De situatie van de Tramstrjitte is verbeterd voor de bewoners aan de Tramstrjitte als het gaat om de trillingen van het voortrazende (zwaar)verkeer. Het trillen is na het herstraten afgenomen. Helaas zien sommige automobilisten, ook dorpsbewoners, de Tramstrjitte als een racebaan. Daar is nog veel winst te behalen.

Op facebook is er een mooie pagina over Nijland, foto's van vroeger.   https://www.facebook.com/groups/465024520264949

De provincie stelt ook in 2021 weer gelden beschikbaar om de leefbaarheid te ondersteunen. Het Iepen mienskipsfûnds heeft daar een paar voorwaarden aan gesteld. Omdat Nijland een actief dorp is en er ondanks de coronas tijd toch activieteiten worden georganiseerd kan het voor clubs of verenigingen interessant zijn om op de volgende website te kijken:

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipsfuns_41489/

 

Karel Lever

De Tramstrjitte is voor een deel opgeknapt en zal binnenkort weer open worden gesteld voor het verkeer. Als dorpsbelang hebben we gevraagd bij dit onderhoud de trillingsveroorzakers van de straat zelf te verwijderen. Nu is het ook weer voor elke bestuurder om de snelheid laag te houden in ons dorp, zodat de bewoners van de Tramstrjitte niet de trillingsoverlast hebben.

Vanuit Dorpsbelangen houden we in grote lijnen de ontwikkelingen bij als het gaat om de duurzaamheidsagenda. Deze keer hebben we de website van

www.duurzamehuizenroute.nl  bekeken. Op deze site staan tips en ervaringen van eigenaren van woningen over hoe zij hun woning, vaak bij een vervanging van een cv ketel of een (kleine) verbouwing ook een stuk verduurzaming van de woning hebben meegenomen.

Op 28 november kwam Sinterklaas aan in Nijland. Maar, omdat Sint dit jaar vanuit huis werkt hebben we alleen de Pieten gezien bij de intocht. Ze hebben een grote rondgang door het dorp gemaakt en hadden zelfs gereedschap om het dak op te gaan als er niemand thuis was. Alle grote en kleine kinderen mogen hun schoen weer zetten laat Sint ons weten.

Tot 11 december 2020 blijft de Tramstrjitte gestremd. Fietsers kunnen omrijden via de Koarnleane. Automobilisten moeten omrijden via de A7 afslag Bolsward Oost. Het industrieterrein is bereikbaar via Bolsward Oost. Langzaamverkeer in de vorm van landbouwverkeer moet via de Huniadyk richting Sneek of vanaf Sneek naar Bolsward. Het lijkt dat veel mensen niet kunnen lezen omdat de Koarnleane veel rondrijdende toeristen kent en de Jongedyk inmiddels ook kapot wordt gereden door niet alleen landbouwverkeer.

Karel Lever

Tramstrjitte afgesloten voor doorgaand verkeer.

Het onderhoud van de doorgaande wegen in Nijland leidt tot verkeershinder. De Tramstrjitte is afgesloten van 16 november tot 11 december 2020. Het autoverkeer kan omrijden over de A7 via afslag Bolsward Oost. Langzaamverkeer (lees landbouwverkeer) kan via Huniadyk ons dorp Nijland ontwijken. Houd er rekening mee dat de verkeerssituatie rondom de Herberch kan leiden tot verkeersproblemen als chauffeurs niet ruimschoots om het dorp gaan. Geef de informatie over deze stremming tijdig door aan leveranciers en ophalende bedrijven. Een sluiproute door het dorp is niet mogelijk.

Het afgelopen jaar is de gemeente druk bezig geweest om informatie te verzamelen voor de omgevingsvisie. Vooral het stuk vanaf  30 minuten na aanvang is relevant, daar gaat het over de leefbaarheid van de kleine kernen, bijvoorbeeld woningbouw. Vooral de zin "de ja mits houding" bij het kijken naar initiatieven. 

De link waar deze presentatie van ruim 1 uur staat hier: https://www.youtube.com/watch?v=97nsT7BPVU8&feature=youtu.be

Karel Lever

 

 

Alternatief Sinterklaasintocht
(let op, opgave vereist)

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Als dorpsbelang doen wij regelmatig melding bij de gemeente vanwege scheefgereden betonblokken en andere dingen die beter kunnen in ons dorp. Omdat wij niet alles zien, vragen we ook jullie om bij de gemeente melding te doen van dingen in ons dorp die hersteld moeten worden. Voorbeelden waar je melding van kan doen vind je op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/#Wat-meld-ik-bij-de-gem...

De provincie Fryslân stelt subsidie beschikbaar voor bedrijven vooral in de recreatiesector. Meer informatie via: https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-covid-19-maatregelen-vte...

Zo kan je zien of je in aanmerking komt voor de subsidie.

Ter hoogte van de Jister en de parkeerhaven is de Ingenawei gestremd van 19 t/m 25 oktober. Voor bedrijven en particulieren die vracht hebben besteld in deze week, graag tijdig doorgeven aan de vervoerder zodat de Singel geen doorgaande weg wordt voor zwaar en groot verkeer.

 

 

Pas op, modder op de weg!HomeBeleidsthema'sVerkeer en VervoerVerkeersveiligheid (ROF)Pas op, modder op de weg!

Van 1 oktober (10.00 uur) tot en met 8 oktober 2020 (22.00 uur) kan de MAEX Impuls Fryslân worden aangevraagd door initiatieven uit deze provincie.

De MAEX Impuls is een fonds voor initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is. Heb jij een bestaand initiatief in de provincie Fryslân dat bijdraagt aan Mens & Maatschappij? En kan jouw organisatie wel wat versterking gebruiken? Dan kun je vanaf 1 oktober de Impuls aanvragen. Maar let op! Dit kan alleen met een compleet en up-to-date profiel op MAEX.

In juni heeft de gemeente op verzoek van Dorpsbelangen verkeersmetingen gehouden op de Tramstrjitte. Dit omdat de bewoners van de Tramstrjitte overlast ervaren van trillingen in hun woningen door het verkeer, wat waarschijnlijk leidt tot schade aan de woningen. Daarnaast wordt er stevig doorgereden op de Tramstrjitte. De meting leidde ongeveer tot dezelfde resultaten als die van van november 2019. Er zijn mensen die met 80 km/u over de Tramstrjitte kunnen rijden. Gelukkig is dat maar een enkeling, maar wel te veel. Er zijn bijna 1500 motorvoertuigen bewegingen per dag op de Tramstrjitte.

overgenomen bericht van de provinciale website:

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor extra kosten die gemaakt zijn om het gebouw en/of terrein aan te passen aan de corona richtlijnen. De regeling is bedoeld voor buurt- en dorpshuizen, aanbieders van sport en amateurkunst en maatschappelijke organisaties die kwetsbare groepen ondersteunen.

Toen afgelopen voorjaar ook ons dorp in de Lockdown kwam, hebben we als symbool van contact en denken aan elkaar zonnebloempitten uitgedeeld. Daarop kregen we als Dorpsbelangen regelmatig te horen dat de zonnebloemen begonnen aan te slaan en te groeien. Helaas niet bij iedereen, maar ook dat was weer reden om contact te hebben met elkaar. Sommigen vonden het maar klein bloeiers. Van Wian kregen we een foto met haar hoogste bloem, 180 cm, maar de nieuwste nieuwbouwgrond blijkt ook de beste zonnebloem grond. De familie R. Louwsma kwam met een lengte van 308 cm als winnaar uit de bus.

Omdat het Mienskips binnenkort weer open gaat om de leefbaarheid te bevorderen, ook in Nijland, kunnen er vanaf 1 september 2020 tot 1 oktober, 17u. 2020 weer plannen worden ingediend. Vind jij dat jouw buurt, vereniging of organisatie goede plannen heeft om de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren, schrijf jou plan op en stuur het in. De provincie subsidieert voor maximaal voor 40% mee.

Op de dag dat in de media staat dat particulieren (gewone eigenaren en bewoners van huizen) de investering in milieubesparing zonder grote subsidies niet terug verdienen plaatsen wij deze link: https://energiewerkplaats.frl/?p=1292  

Hier wordt gewezen op subsidiemogelijkheden van de provincie. De voorwaarden vind je in: https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/verduurzamen-huis-extra-aa...

De zomer van 2020 kent een aantal belangrijke hoogtepunten en uitdagingen. Eén van de hoogtepunten is de Lytse Byb. Dit initiatief is een succes. Veel mensen hebben de opvallende ruilkast gevonden en maken er gebruik van. Als je er nog niet bent geweest, bekijk wat er in ligt en leen wat je interessant vindt.

De zonnebloemactie van Dorpsbelang heeft veel foto's opgeleverd van mooie zonnebloemen. Als zijn er ook die nog elke dag kijken of de pitjes nog plantjes worden. De uitslag van wie de hoogste zonnebloem heeft laten groeien wordt binnenkort bekend gemaakt. 

Het nieuws in de Leeuwarder Courant over de Turfkade in Bolsward kwam ons bekend voor. Bewoners die wakker worden van ongewoon zware trillingen waardoor schades aan de woningen ontstaan. Zie daarvoor:

https://www.lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Bolswarders-ruw-gewekt-door-...

De provincie heeft geld beschikbaar gesteld voor het mogelijk maken van sport(activiteiten). Bij monde van Gedeputeerde De Rouwe: “In deze gekke tijd ligt alles stil: er is geen competitie en  sportevenementen zijn afgelast. Terwijl het Friese bloed van jongs af aan kolkt van de zin om te sporten. We nodigen sportverenigingen uit om activiteiten voor alle kinderen te organiseren: laat ze fierljeppen, kaatsen, noem maar op. Zo komen we de zomer sportief en met ‘nocht en wille’ door!”

De gemeente SWF vraagt informatie via een enquete op over Bolsward Oost. Omdat deze nieuwbouw wijk voor ons dorp ook van invloed kan zijn plaatsen we de link naar de enquete van de gemeente SWF. Deze enguete staat open tot 5 juli 2020.We plaatsen deze enquete niet omdat wij niet kunnen en mogen uitbreiden, maar wel om te laten zien wat de denklijnen van de gemeente zijn.

Ga naar de enquete:https://www.woneninsudwestfryslan.nl/Beheer/Formulierenmodule/1681644.aspx

De eerste weken van juni 2020 worden er aan de Tramstrjitte verkeersmetingen gehouden vanwege de schade ontstaan aan woningen van de Tramstrjitte. Sinds jaar en dag hebben de bewoners van de Tramstrjitte last van verkeershinder welke schade veroorzaakt aan woningen. Najaar 2019 zijn de eerste metingen gehouden en volgens afspraak worden nu opnieuw verkeersmetingen gehouden. Helaas zijn de metingen alleen op het aantal voertuigen en op de snelheid daarvan.

DMF heeft het volgende bericht gedeeld op 6 juni 2020:

Iedereen die de gemeentelijke politiek heeft gevolgd weet ook dat de FNP geprobeerd heeft glasvezel als noodzakelijke nutsvoorziening te bestempelen. Echter, de raad heeft anders besloten. Na de laatste campagneweek hebben wij onderstaande app (zie bijlage) ontvangen en delen het toch mee. Meer informatie is te vinden op: https://glasvezelvoorfryslan.nl/

 

In april hebben wij de link van de enquête op onze website geplaatst om ook de ideeën voor de toekomst vanuit ons dorp in de uitslag van de enquête te krijgen. De uitslag is bekend en zal voor de politiek en de maatschappelijke organisaties een bouwsteen zijn. Meer informatie is te lezen via deze link:

https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/meerderheid-friezen-betrok...

Als dorpsbelang zoeken we mee naar wegen om aan middelen te komen om ideeën die het leven in ons dorp nog mooier en beter maken, waar te kunnen maken. Zo berichtten we in april over een provinciale subsidieregeling. Deze is nu beëindigd.

De gemeente SWF heeft ook een subsidie regeling om de leefbaarheid te stimuleren. Voor meer informatie daarover kan je naar:

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/subsidies/#1542536779961-ff10a9f2-3cc3

 

Beste Nijlanders actief binnen een vereniging,

voorzichtig komt Nederland weer in beweging onder de Lockdown vandaan. Daarom de herhaling van de oproep welke ook in It Nyslân heeft gestaan.

 

Wil je meespelen / zingen om 10 uur?

Download je muziek hier: https://www.concertgebouworkest.nl/nl/doe-mee-met-wilhelmus2020-op-konin...

Toast je ook mee om 16u?

https://www.nationaletoost.nl/

Als dorpsbelang proberen we iedereen ook op de hoogte te houden van schone(ere) energie. In Fryslân is er een nieuw intiatief waarbij overheden, bedrijven en inwoners, energie coöperaties met elkaar samen werken aan de energietransitie (verandering).

Voor meer informatie en ook de plaats om jouw invloed te laten gelden ga naar:

https://www.resfryslan.frl/kies-voor-jelte/

Als belangstelling hebt, doe dit voor 3 mei 2020.

Karel Lever,

Dorpsbelangen Nijand

 

Jaarverslag 2019 Dorpsbelang Nijland

 

De ledenvergadering van 2019 vond plaats op woensdag 27 maart in De Mande. De opkomst was goed met ongeveer 30 aanwezige dorpsgenoten.

Bestuurslid Ruben van Koningveld neemt na 4 jaar afscheid van ons bestuur. Wij bedanken hem voor zijn inzet voor dorpsbelangen Nijland.

Reinder Stolte is bereid gevonden zitting te nemen als nieuw bestuurslid.

De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar in deze crisistijd om de leefbaarheid te vergroten. Vooral de kleine initiatieven om het de leefbaarheid te vergroten worden bekeken. Voor meer informatie:

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipsfuns_41489/

Wie weet kan je met behulp van de provincie jouw ideeën waarmaken.

Karel Lever

 

 

Op 24 februari is er een overleg geweest tussen Dorpsbelang en wethouder De Man en onze dorpscoördinator Theo Bouma, die zelfs na zijn formele afscheid vorige week, toch aanschoof en onze nieuwe dorpscoördinator Jildou Kamsma. We hebben gesproken over de krimp in onze gemeente en dat ook Nijland daar mee te maken gaat krijgen. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid. Het verenigingsleven kwam uitgebreid aan bod en wij allen in het dorp zijn de mensen die de verenigingen levend kunnen houden. Woningbehoefte en woningbouw zijn een jaarlijks terugkerend thema.

Voorjaar 2019 hebben wij samen met Buurkracht een informatieavond gehouden in De Mande over onder andere energiebesparing met behulp van dubbelglas, isoleren van kruipruimten en het checken van woningen op warmte lekken. De eerste twee onderwerpen zijn door de meewerkende bedrijven uitgevoerd. Echter, we zaten toen al te laat in het jaar voor de warmte meter. Met ingang van januari 2020 werkt onze contactpersoon niet meer bij Buurkracht. Buurkracht zelf reageert niet op ons verzoek om de toezegging van voorjaar 2019 te realiseren.

Najaar 2019 hebben bewoners van de Tramstrjitte samen met Dorpsbelang een overleg gehad met de wethouder en ambtenaren van de gemeente SWF. De aanleiding is, dat de huizen aan de Tramstrjitte af en toe staan te schudden op hun grondvesten. Een reden van deze trillingen zou kunnen zijn het snelle verkeer door de straat. De gmeente heeft snelheidsmetingen gehouden van 5 tot 20 november 2019. Dagelijks komen er bijna 1400 voertuigen door de straat. De snelheid is gemiddeld het laagst tussen 8 en 9 uur, namelijk 32 km/u.

Overgenomen bericht:

Best dorpsbelang van Nijland

De allerhoogste tijd voor een update. Dat vinden alle bewoners. Dat vinden wij natuurlijk ook! De hele Mienskip op glas. Dit was en is onze wens. We hadden meer tijd nodig om alle scenario’s in kaart te brengen, met als uitgangspunt aanleg toch mogelijk te maken.

Om 13.15u. stond Excelsior klaar voor De Mande om te beginnen met de intochtsmars voor Sinterklaas. Een kwartiertje later liep een grote stoet jonge en oudere jeugd richting Koarnleane om traditie getrouw vanaf de brug te kijken of de Pakjesboot al in zicht kwam. Maar, alles wat er kwam.. geen pakjesboot. Wel een moderne bakfiets met Pieten. Er ontstond wat onrust toen de Pieten zeiden dat Sinterklaas per trein zou komen.. Amper uitgesproken kwam er in de verte een motor met zijspan, met Sinterklaas in de bak. Alleen reed Motorpiet rechtdoor... De jeugd er achteraan rennend.

Sinds een kleine week liggen er op de Tramstrjitte op twee plaatsen kabels over de weg. Deze kabels tellen het aantal voertuigen en geven een inschatting van de gereden snelheid. Naar aanleiding van het werkbezoek van de wethouder worden aan de Tramstrjitte deze verkeerstellingen gehouden. Want wat is het effect van het verkeer op het trillen van de grond, bodem? Is er een verband tussen de snelheid, aantal en gewicht van de voertuigen door de Tramstrjitte op het trillen van de woningen en het ontstaan van scheuren in de muren? Meten is weten.

In week 44 kwamen Dorpsbelang Folsgare, Dorpsbelangen Nijland, bureau Royal Haskoning, ambtelijke ondersteuning van de gemeente SWF en de politie bijelkaar om te kijken of de situatie bij het viaduct van Nijland veiliger kan. Officieel is dit stuk Hottingawei - Tsjaerddyk een 80 km per uur weg! Daarover raast het verkeer soms ook met deze snelheid tussen fietsers en voetgangers. Vooral sinds kinderen vanuit Folsgare naar Nijland op school gaan zijn beide dorpsbelangen, los van elkaar, bezig geweest om de gemeente zo ver te krijgen om de zwakke verkeersdeelnemers beter te beschermen.

28 oktober 2019. Op verzoek van Dorpsbelangen is wethouder De Man met onze dorpencoördinator dhr. Bouma met ambtelijke ondersteuning op werkbezoek geweest in de Tramstrjitte. Een afvaardiging van bewoners van de Tramstrjitte gaven aan ze overlast van het verkeer door de Tramstrjitte ervaren. Huizen trillen, muren scheuren. Het verkeer is drukker en zwaarder geworden. Dat, met een vaak vermoedelijk te hoge snelheid, leidt tot de problemen voor de bewoners. Er is afgesproken dat er verkeersmetingen worden gehouden in de Tramstrjitte op twee perioden het komende half jaar.

Zaterdag 23 november 2019 om 13.30 uur komt Sinterklaas in Nijland.

Hoe zal hij dit jaar Nijland bezoeken????

Komt allen! 13.30 uur bij De Mande.

Na een rondje door het dorp met Sinterklaas, is er voor de jongste kinderen een programma in de Mande. Voor de oudere kinderen (vanaf groep 5) draait er een leuke sinterklaasfilm in de Pallet. Met natuurlijk wat lekkers erbij!

De website van Dorpsbelang Nijland zoekt meer informatie om te publiceren. Het bestuur van Dorpsbelang vindt dat de website beter kan functioneren. Daarbij hebben we natuurlijk de hulp nodig van iedereen die wat te delen heeft qua activiteit. Stuur je informatie naar: dorpsbelangnijland@gmail.com

Karel Lever

 

Op 1 oktober wordt de uitslag bekend gemaakt of Nijland in aanmerking komt voor glasvezel. De afgelopen week is er een flyer bezorgd waarin dit ook wordt uitgelegd. Meer info via: https://glasvezelvoorsudwestfryslan.nl/#services

Karel Lever

Dinsdagavond was er een tweede voorlichtingsronde over glasvezelaanleg in Nijland. De aanwezige dorpsgenoten hebben informatie gekregen en veel zijn gemotiveerd geraakt en een aanvraag ingediend bij een provider. Vanuit de aanwezige dorpsgenoten is een beroep gedaan om als dorpsbelang aandacht te blijven schenken aan de mogelijkheid om aansluiting te houden met de digitale snelweg. De stand van zaken is op 19 september, dat er nog 63 adressen nodig zijn om glasvezel mogelijk te maken in Nijland. Dat vraagt om een stevige eindsprint als wij als dorp glasvezel willen.

Sinds het vorige bericht zijn er nog maar 2 nieuwe aanmeldingen geweest voor glasvezel. Van de 117 adressen (35%) zijn er nog 68 woningen te gaan. Maak de afweging en kom langs in De Mande op 17 september om 19.30u. Daar wordt meer informatie gegeven. De laatste 14 dagen voor 1 oktober zijn ingegaan. Zijn er voor 1 oktober voldoende contracten getekend, dan gaat glasvezel in Nijland door en kunnen de mensen die afgewacht hebben tot na 1 oktober tegen meerkosten nog mee. Halen we de 35% niet, dan gaat glasvezel voor binnen de bebouwde kom eerst niet door.

Karel Lever

 

onderstaand artikel heeft in "It Nyslân" gestaan

 

Ons dorp in de gemeente Súdwest Fryslân

 

Donderdag 11 juli heeft onze burgemeester Jannewietske de Vries samen met onze dorpcoördinator de heer Bouma, een werkbezoek gebracht aan ons dorp. De start was in De Herberch fan Nylân. Daar hebben we een zeer uitgebreide zakelijke lunch genoten en met een foto presentatie laten zien waar we grutsk op zijn en waar we naar de toekomst toe uitdagingen zien. Ons verenigingsleven en de betrokkenheid bij het dorpsleven zijn zaken waar we trots op zijn. De Mande is een belangrijke ontmoetingsplaats en we hebben gepleit voor het behoud van de dorpshuizen in de kernen.

Op 9 juli 2019 heeft Dorpsbelangen overleg gehad met de gemeente SWF. Aan de orde kwamen onderwerpen die door dorpelingen zijn aangedragen, zoals parkeeroverlast, woningbouw, de situatie op de Tramstrjitte en de voortgang met betrekking tot een veiliger verkeerssituatie bij het viaduct voor het langzame verkeer. Het laatste punt gaat over de verkeersveiligheid van de kwetsbaarste deelnemers: de leerlingen van de Earste Trimen die dagelijks van en naar de Tsjearddyk fietsen richting Folsgare.

Op vrijdagmiddag 28 juni 2019 is de bloembak op de Ingenawei ernstig beschadigd. Gezien de aard van de beschadiging lijkt het op een groot wiel dat tegen de bloembak heeft gezeten. Omdat de bloembakken van Dorpsbelangen zijn, en wij uw contributie niet alleen aan bloembakken willen uitgeven, vragen we medewerking bij het verhalen van de schade op de bestuurder die naar wij aannemen per ongeluk de bloembak heeft geraakt. Informatie kunt u kwijt op: dorpsbelangnijland@gmail.com

Namens Dorpsbelang,

Karel Lever

Vandaag, vrijdag 12 juli 2019 is bekend gemaakt dat het buitengebied glasvezel gaat krijgen. De kernen hebben extra tijd gekregen tot 1 oktober om zich in te schrijven voor glasvezel. Voor meer informatie:

Dorpsbelangen is aanwezig geweest op de voorlichtingsavond op 25 juni in De Mande, zoals stond aangekondigd. De avond werd druk bezocht. Er werd informatie gegeven over het aanleggen van glasvezel voor de kleine kernen en het buitengebied. Duidelijk is dat 2 glasvezelaanbieders actief zijn. De Fryske Mienskip op Glas (DMF), die voor de kleine kernen, Nijland valt daar onder, en het buitengebied een aanbod doet.

Dorpsbelangen is aanwezig geweest op de voorlichtingsavond over glasvezel voor de kleine kernen en het buitengebied. Duidelijk is dat 2 glasvezelaanbieders actief zijn. De Fryske Mienskip op Glas, die voor de kleine kernen, Nijland valt daar onder, en het buitengebied een aanbod doet. Kort samengevat is het aanbod voor het buitengebied glasvezel met een abonnement voor internet, tv en/of telefonie + vastrecht van €12,78 per maand (wat afgekocht kan worden door éénmalig €1600 te betalen). Voorwaarde is dat over de hele gemeente SWF gezien 50% van de adressen meedoet.

Op 20 april 2016 is de jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen geweest. In het bijgaande document kunt u de notulen nalezen.

 

 

Film fan De Reis2018 yn Nijlân:

Leuk om nochris te sjen: de film dy’t op 16 maart makke is troch Studio Smids, stiet no op YouTube:  http://www.youtube.com/watch?v=Cz3RhcQdFDk. It jout in prachtige yndruk fan ús ‘happening’ yn Nijlân.

 

                         Vereniging van Dorpsbelang

Notulen  ledenvergadering d.d. 9 april  2013

Aantal aanwezigen: 31 inclusief genodigden. Aanwezige genodigden: Tom Onderwater (Gem. SWF), Ruurd Abma (Gemeentebelangen), mevr. Bergstra (FNP), Mevr.Attema (CDA), hr.Bandstra (VVD) en de hr. v.d.POL (Christenunie), Sofie Krol ( woordvoerster namens Elkien) en Henk Louwsma ( weerman en gastspreker).

persbericht

Leeuwarden, 6 mei 2013

Meer weten dan je ouders? Kom naar de MuseumJeugdUniversiteit in het Fries Museum!

Vrijdag 26 april ontving Lolke Dijkstra uit handen van burgemeester Apotheker een lintje.

De nietsvermoedende Lolke werd naar de Martinikerk gelokt in Sneek en werd daar in het zonnetje gezet. Hij ontving deze koninklijke onderscheiding vanwege zijn vele vrijwilligerswerk voor de Gasthuis kerk in Bolsward, voor de VV Nijland, organiseren van de collecte in Nijland voor Sport voor Gehandicapten, regisseren van toneelstukken in Nijland en musical in Bolsward, penningmeesterschap van DLE en niet te vergeten het jaarlijks hulp- Sinterklaas zijn in Nijland.  

Afgelopen vrijdag 26 april 2013 is er in het Nylannerhim een koningslinde geplant, vanwege de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Het planten van de linde werd gedaan door de tweeling Wendy en Rowan Baarda, die, net als Willem-Alexander, jarig is op 27 april.

De linde werd aangeboden aan de inwoners van Nijland door de gemeente Súd-west Fryslan, en onder toeziend oog van de jongste basisschoolleerlingen werd onder de linde een fles ingegraven met daarop de namen van de kinderen die de boom hebben geplant.

Geachte Nijlanders.

We nodigen verenigingen en bedrijven van harte uit om zich aan te melden.  Via de site kunnen we laten zien dat er in dit kleine dorpje aan de A7 veel te doen is. Meld u zo snel mogelijk aan. Nog steeds krijgen we regelmatig mails van nieuwe belanghebbenden voor de site. Dat is geweldig.

Soms zijn er erg onduidelijke vreemde mailadressen die ik niet begrijp en niet "vertrouw"

Iedereen is vrij om zich aan te melden, maar voor de webmasters en voor Nijland is het wel van belang dat we de juiste dingen blijven doen. Graag uw medewerking.

 

 

De Reis 2018: Koffers vol verhalen

 

Zaterdag 16 maart wordt een dag met ‘koffers vol verhalen’ in Nijlân. Samen met Caro Kroon van De Reis 2018 (Kulturele Haadstêd) is het plan bedacht, om een culturele wandeltocht door het dorp te organiseren. Na een aarzelende start zijn we nu voortvarend aan de slag:

 

 

Us Mem heeft geheime aanbidders

 Vannacht heeft 'Us Mem' bezoek gehad van de twee ossen uit Nijlân (Súdwest Fryslân). De twee je-weet-wel-stieren hebben een brief achtergelaten. Hierin bekennen ze dat ze al jaren dromen over Us Mem. Een eerste stap, van de Ossen uit Nijlân naar Us Mem in Leeuwarden, is gezet op de dag van de liefde en niet zonder reden.

De ledenvergadering heeft inmiddels plaats gevonden. De notulen volgen zo spoedig mogelijk.

Op zaterdag 7 juli is in Friesland het Tsjerkepaed weer van start gegaan. In het kader hiervan zijn veel kerken op zaterdag geopend voor bezichting. Zo ook de Nicolaaskerk van Nijland. Elke zaterdag van half 2 tot 5 uur staat de koffie klaar.

Dit jaar komt er op 25 augustus een gitaartrio onder leiding van Tony Edskes naar de kerk van Nijland. Hij geeft die dag 3 keer een concert van ongeveer 20 minuten. De toegang is vrij maar een vrijwillige bijdrage is fijn.

Tsjerkepaed duurt tot en met 15 september.

 

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de dorpsvisie overhandigt aan de wethouder.

Inmiddels is het boekje bij ieder huis in Nijland op de deurmat beland.

Wij hopen dat u de dorpsvisie met veel plezier zult lezen. Het bestuur van dorpsbelang zal het als leidraad voor de ontwikkelingen in ons dorp gebruiken.

naar aanleiding van de ledenvergadering zijn de notulen weer gemaakt door Tryntsje Tolsma. U kunt ze vinden in de bijlage van dit bericht

De website van nijland is online!!!

U kunt hier informatie vinden over de verschillende voorzieningen, verenigingen en bedrijven in Nijland.

Wij nodigen u uit om uw gegevens te koppelen aan de website.

U kunt zich aanmelden zodat wij u inloggegevens kunnen toezenden.

Verenigingen en bedrijven kunnen op deze manier zelf hun gegevens bijwerken.

 

 

Achte bestjoeren,

Yn desimber 2011 is der fan it kearnefûns út jild beskikber steld foar de oanskaf fan nije boarterstastellen

op ferskate plakken yn de gemeente, sa ek yn jimme doarp. 

Foar jimme ynformaasje diel ik mei dat ik trochkrigen ha dat it aldergrutste part fan dit nije spul yn maart pleatst wurdt;   dit iis en waar tsjinjend fansels. As der noch froast komt of as it alle dagen kattestutten reint, wurdt it pleatsen yn tiid opskood, mar it sit der dus oan te kommen. 

ter kennisgeving aangenomen

dorpsbelang nijland