De laatste week van de vakantie was een gezellige week met al afsluitend hoogtepunt het timmerdorp. Vele bouwsels zijn gemaakt, splinters en schaafwonden zijn opgelopen, maar terugkijkend was het een groot succes. Automatisch ging timmerdorp over in het Kleintje Dorpsfeest. De Oranje Vereniging had samen met het Mandebestuur en de vele vrijwillgers het organisatorisch goed voor elkaar. Vanaf de optocht om half 9 tot de sluiting tegen 1 uur 's nachts liep het programma vloeiend en soms met de hitte leek het wel vloeibaar door. Fijn dat we met elkaar zo'n feest hebben kunnen vieren.

Home

Voor de scholieren zit de vakantie er bijna op en timmerdorp staat als afsluiting voor de deur. Opgave en meer informatie over timmerdorp kan je vinden op: https://www.facebook.com/sportrecreatienijland/?locale=nl_NL

De zomer is wisselvallig en na de Bonnemapartij kon de vakantie echt beginnen. Zoals elke zomer wordt Dorpsbelangen gevraagd om met de gemeente contact op te nemen over het beheer van het openbaar groen. Veel voetpaden en straten zijn door de snelle groei van hagen en heggen een stuk smaller geworden. De gemeente reageerde dit jaar niet met "dat gaan we aanpakken". Nee, veel groen dat de openbare ruimte in bezit neemt is van eigen dorpsbewoners.

Voor veel mensen met kinderen in de schoolgaande leeftijd is het nog één week en dan is de zomervakantie begonnen. Veel mensen zullen in de zomervakantieweken even of wat langer uit het dorp zijn. De achterblijvers hebben daardoor een wat rustiger dorp dan anders. Als je op vakantie gaat, sluit je huis goed af en maak afspraken met de buren om e.a. in de gaten te houden. In een rustig dorp zullen vreemde situatie des te meer opvallen.