Bereikbaarheid Nijland

De Tramstrjitte is voor een deel opgeknapt en zal binnenkort weer open worden gesteld voor het verkeer. Als dorpsbelang hebben we gevraagd bij dit onderhoud de trillingsveroorzakers van de straat zelf te verwijderen. Nu is het ook weer voor elke bestuurder om de snelheid laag te houden in ons dorp, zodat de bewoners van de Tramstrjitte niet de trillingsoverlast hebben.

De 17e december zal de gemeente SWF een besluit nemen over het fietspaden plan. Wij hebben een verzoek ingediend om de situatie bij het viaduct fiets- en voetgangervriendelijker te maken. Helemaal nu kinderen uit Folsgare in Nijland naar school gaan is het extra opletten tussen Nijland en de Tsjearddyk. Mocht u lid zijn van een politieke partij, vraag ook uw raadslid om ons verzoek te steunen.

Karel Lever,

dorpsbelangen