Al het nieuws uit Nijland!

De N 359 is sinds januari 2023 regelmatig deels gestremd of er vinden vertragingen plaats. Dit in verband met het aanpassen van de kruisingen.Op 6 april is er een bijeenkomst voor belangstellenden. Hieronder vind je meer informatie.

Na het drukke weekend van By Rouke en de Sietse ten Hoeve lezing en niet te vergeten de jaarvergadering van de Oranjevereniging, gaan we op naar Pasen. Voor de één het feest van de Opstanding en voor de ander 2e Paasdag Aaipop, het opstaan van de Frysktalige muziek. Voor het zover is toch nog een paar zaken rondom Nijland.

Sytse ten Hoeve lezing ‘Stenen getuigen’

 

Nijland - Op zondag 19 maart 2023 zal de Sytse ten Hoeve lezing weer worden gehouden. Deze keer komt kunsthistorica Elleke Makkes van der Deijl vertellen over ‘Stenen getuigen’ waarmee bijzondere grafzerken worden bedoeld, die o.a. in de Sint Nicolaaskerk te Nijland kunnen worden bewonderd.

 

 

Lezing Jan Tijsma over Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân

 Vrijdag 10 februari 2023 heeft Jan Tijsma, natuurfotograaf uit Oudemirdum, een lezing gehouden over het Nationaal Landschap van Zuidwest-Fryslân.

 Als landschapsambassadeur van het Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân kent landschaps- en natuurfotograaf Jan Tijsma het landschap en de natuur als geen ander. Vanaf 2005 fotografeert hij het landschap en de natuur van Zuidwest-Fryslân.

Het afgelopen jaar heeft het Sociaal Collectief onderzoek gedaan naar Gezond ouder worden in Nijland. Regelmatig waren de mensen van het Sociaal Collectief en studenten die het onderzoek deden, in De Mande en in Nijland aanwezig. Er is veel informatie opgehaald. Het gaat er kort gezegd om, dat mensen zo lang mogelijk goed en zinvol in Nijland kunnen leven. Om langer in Nijland te kunnen blijven wonen is er vanuit het dorp de wens gekomen om weer een supermarkt te openen. Dit is lastig, maar sinds januari 2023 hebben Romke met zijn rijdende winkel die Nijland ook aandoet.

Als dorpsbelangen zoeken we af en toe naar kenmerkende zaken uit het verleden van ons dorp. In het fotoboek vind je een enkele foto van It âld Sik. De tram die vroeger door Nijland reed vanaf Sneek. Graag ontvangen we meer foto's (bij voorkeur uit privé collecties waar het recht van publiceren ook bekend is) van tram.

Foto's zijn op te sturen naar dorpsbelangnijland@gmail.com  of als ze niet digitaal zijn, neem contact op met één van de bestuursleden: Bert, Arjen, Janny, Anneke of Karel

Het afgelopen weekend heeft de Tonielferiniging haar toneelstuk op zaterdagavond en zondagmiddag met volle overgave gebracht. Veel dorpsgenoten hebben meegeleefd en vooral gelachen met de gewonnen hoofdprijs: een weekend Spa wellness. Waarschijnlijk heeft iedereen op het lotnummer gekeken toen Piet het winnende nummer noemde.

Langzamerhand raakt Nijland gewend aan de nieuwe winkel aan huis. Onze ondernemers kunnen alleen bestaan als wij regelmatig klant zijn. De afgelopen maanden hebben veel (oudere) mensen gebruik gemaakt van de huiskamer op donderdagochtend in De Mande bij Gezond Ouder worden. Van het project gedurende najaar 2022 is een boekje gepresenteerd. In februari 2023 zal er met een nieuwe groep studenten inhoud worden gegeven aan gezond ouder worden. Zodra de details bekend zijn komt daar meer informatie over via It Nijslân en deze website.

Na een mooi oud en nieuw gebeuren zijn er veel zaken de revue gepasseerd. De kledingcontainer bij De Mande zal hersteld moeten worden omdat niet iedereen de ingeleverde kleding een tweede ronde gunt. Met het overlijden van Jouke Huitema mist Nijland een markante persoon. Positief is dat Romke Wielstra met zijn rijdende winkel ons dorp weer een stuk middenstand geeft. Let op de folder die elke week in de brievenbus valt voor de aanbiedingen en maak gebruik van zijn diensten.

De afgelopen zijn er veel activiteiten georganiseerd door de vele verenigingen en clubs. Niet alle activiteiten stonden in onze agenda. Help ons mee de agenda actueel te houden en geef je activiteiten door via: dorpsbelangnijland@gmail.com