Cultuurweekend was succesvol. Op naar december en nieuwbouw

Het weekend van 17, 18 en 19 november stond stokstijf van cultuur. Veel Nijlander en Fryske cultuur. Vrijdag begon de Ferhalenjûn georganiseerd door SCANN. Een kleine vijftig belangstellenden luisterden naar de verhalen van dorpsgenoten. Zaterdag was het donateursconcert met als thema Maestro, van Exelsior in De Mande, een groot succes. Een nieuw talent als dirigent werd zichtbaar. Zondag was er Gastfry met Bruno. Een gezellige middag met gitaarmuziek en gezellige stukjes van Bruno.

Sinterklaas komt in Nijland op zaterdag 25 november en met waarschijnlijk een nieuwe "burgemeester" zal Sint door Nijland gaan.

Ten slotte wordt er één dezer dagen door de ambtenaren op het gemeentehuis in Sneek naar de uitbreidingsplannen voor het te ontwikkelen terrein "Foar de Feart" gekeken. Binnenkort verwachten we meer informatie te ontvangen.