Glasvezel voor Nijland?

Dinsdagavond was er een tweede voorlichtingsronde over glasvezelaanleg in Nijland. De aanwezige dorpsgenoten hebben informatie gekregen en veel zijn gemotiveerd geraakt en een aanvraag ingediend bij een provider. Vanuit de aanwezige dorpsgenoten is een beroep gedaan om als dorpsbelang aandacht te blijven schenken aan de mogelijkheid om aansluiting te houden met de digitale snelweg. De stand van zaken is op 19 september, dat er nog 63 adressen nodig zijn om glasvezel mogelijk te maken in Nijland. Dat vraagt om een stevige eindsprint als wij als dorp glasvezel willen. Er is een bijzondere ondersteuning vanuit DMFopGlas:

 

https://glasvezelvoorsudwestfryslan.nl/alle-dorpshuizen-en-scholen-krijgen-een-gratis-aansluiting/

Op de volgende link kan je zien wat de stand van zaken is en kan jij je ook aanmelden voor glasvezel. Aanmelden is wel een contractverplichting die je aangaat.

 

https://glasvezelvoorsudwestfryslan.nl/binnendebebouwdekom/

 

Karel Lever