Ideeën verzamelen

Na de laatste bestuursvergadering is gekeken naar het stuk wat in It Nijslân stond, van de razende dorpsreporter, over de stand van de Verlichting in Nijland. Dorpsbelangen werd daar uitgedaagd om een Verlichtingswedstrijd uit te schrijven. In het kader van de donkere nacht was Franeker inmiddels bezig om Sterrenstad te worden door de lichten in de stad zoveel mogelijk te verduisteren. Net als bij de woningbouw plannen vragen we ook jullie reacties door te geven over het al dan niet meer verlichten van ons dorp in de wintermaanden. We zijn benieuwd welke bewoners de film "Don't look up" hebben gezien en daardoor hun keuze laten beïnvloeden. 

Naast de ideeën over de woningbouw zijn we als dorpsbelangen ook op zoek naar input voor onze dorpsvisie na 2022. Heb je tips, ideeën waar we over na kunnen denken om die mee te nemen in ons plan.. mail dan naar:

dorpsbelangnijland@gmail.com