ledenvergadering dorpsbelang 2013

De ledenvergadering heeft inmiddels plaats gevonden. De notulen volgen zo spoedig mogelijk.