Meldingen doen bij de gemeente

Tijdens de ledenvergadering kwam de rol van de gemeente ook weer aan de orde. Dorpsbelang is niet het meldpunt van de gemeente. Als er iets defect is, of het (groen)onderhoud door de gemeente laat te wensen over, kunt u daar melding van doen via:

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/#948817cc-138a-4e67-bff...

Pas als het melden bij de gemeente niet tot actie leidt is het mogelijk om Dorpsbelangen op de hoogte te brengen. Graag met uw klacht en behandelnummer van de klacht. Dit kan worden verzonden naar: dorpsbelangnijland@gmailcom