meldpunt gemeente SWF

Ons dorp in de gemeente Súdwest Fryslân

 

In juli 2019 is onze burgemeester op bezoek geweest en heeft ze genoten van hoe ons dorp er op dat moment bij lag. Een paar kleine dingen die opvielen tijdens de wandeling zijn een paar dagen later verholpen. Maar de zomervakantie heeft ook geleid tot een wildgroei van onkruid. Struiken, bermen en groen tussen de straat- en stoepklinkers. Het leek er op alsof de afdeling groen onderhoud op vakantie was. De gemeente lijkt steeds meer te werken op verzoek. Daarom graag meldingen doen bij de gemeente via deze website: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/

Als we met elkaar de gemeente scherphouden blijft het leuk om ons dorp te presenteren aan mededorpsgenoten en gasten die Nijland aandoen bij Kerkepad, het starten en afsluiten bij De Herberg of De Mande van een fietstocht.

Karel Lever