Merakels er komt een fietspad

De afgelopen weken hebben we kunnen genieten van een lezing over de schilders van het Friese Platteland. Een lezing georganiseerd door SCANN (stichting culturele activiteiten Nikolaaskerk Nijland) en uitgevoerd door Henk Dijkstra. De belangstelling was goed en de inhoud, hoe kan het ook anders, zeer goed. De kaarters hebben het klaverjassen op vrijdag weer ontdekt, houd voor deze activiteit de agenda in de gaten. Inmiddels is het herfst geworden en dat betekent elk jaar: modder op de weg (zie het plaatje bovenaan deze pagina voor een tip) en Merakels in de herfstvakantie.

De gemeente SWF en de dorpsbelangen van Folsgare en Nijland zijn al jaren bezig met het onderzoek naar een veilige fietsverbinding vanaf de Tsjaerddyk naar ons dorp en weer terug. Als Dorpsbelangen Nijland willen we ook voor de voetgangers van de bushaltes een veilige oversteekmogelijkheid. Vandaag is Dorpsbelangen Nijland bijgepraat over de ontwikkeling. Zoals het nu lijkt komt er een fietspad aan de Bolswarderkant van het viaduct. Het fietspad wordt gescheiden van de doorgaande weg zoals we dat bij het viaduct van Bolsward-Oost kennen. Rijkswaterstaat, beheerder van de A7, is bereid mee te werken. Tijdens de commissievergadering over de begroting 2024 en de jaren er na is door de wethouder meegedeeld dat er twee fietspaden per jaar ontwikkeld kunnen worden. Wij zijn komend kalenderjaar aan de beurt. Weer een stap naar meer veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Op 22 november 2023 zijn er verkiezingen. Omdat het bij de vorige verkiezingen leidde tot een reclameborden strijd en veel vernielingen van deze borden door mensen die stemmen buiten het stemhokje was de gemeente veel geld kwijt aan het opruimen van politiek zwerfafval. Daarom komen er in de dorpen en steden gemeentelijke verkiezingsborden. Ook in Nijland komt er één, aan de Ingenawei.