overleg met onze dorpswethouder De Man

Op 24 februari is er een overleg geweest tussen Dorpsbelang en wethouder De Man en onze dorpscoördinator Theo Bouma, die zelfs na zijn formele afscheid vorige week, toch aanschoof en onze nieuwe dorpscoördinator Jildou Kamsma. We hebben gesproken over de krimp in onze gemeente en dat ook Nijland daar mee te maken gaat krijgen. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid. Het verenigingsleven kwam uitgebreid aan bod en wij allen in het dorp zijn de mensen die de verenigingen levend kunnen houden. Woningbehoefte en woningbouw zijn een jaarlijks terugkerend thema. Er is alleen inbreiding mogelijk, dus eerst slopen dan pas op die plaats nieuwbouw plegen. De gemeente wil actief meedenken, maar kan geen voortrekkersrol vervullen. Het fietspad onder het viaduct naar Folsgare is in een ver stadium van onderzoek en het is vooral aan de gemeenteraad om daar geld voor beschikbaar te stellen. Dit is afhankelijk van financiële situatie van de gemeente. De energietransitie, (van het gas af), is nog geen onderwerp voor de komende paar jaren. De tweede verkeersmeting op de Tramstrjitte in verband met de trillingen van de woningen door het verkeer, zal dit voorjaar een vervolg krijgen. Leefbaarheid van Nijland is voor en van ons allen, niet alleen de gemeente, maar wij als dorpsbewoners hebben daar een grote rol in.

Karel Lever