snelheidsmetingen Tramstrjitte

Na de herinrichting van de Tramstrjitte zijn er afgelopen maart weer verkeersmetingen gehouden. Uit deze metingen vallen twee zaken op:

1. Het aantal geregistreerde voertuigbewegingen is iets afgenomen. In vergelijking met een eerdere meting zijn er tweehonderd voertuigen minder gemeten. Wat de reden daarvan is wordt uit de meting niet duidelijk. Is het door corona of komt het omdat meer mensen over de A7 rijden?

2. Er wordt nog steeds stevig doorgereden op de Tramstrjitte, maar het aantal extreem hoge snelheden neemt af. Waar bij vorige metingen veel voertuigen boven de 80 km/u reden (zelfs op een tijd dat de school uit ging, is dit aantal in maart terug gebracht tot nul.

Helaas zijn er nog steeds te veel mensen die tussen de 40 en 50 km/u door de Tramstrjitte gaan. Het zijn onze eigen kinderen die daar naar school gaan en onze dorpsbewoners ervaren nog steeds grote overlast als grotere voertuigen (bestelbussen, vrachtwagen en landbouwvoertuigen) harder rijden dan 30 km/u. De trillingen die dan veroorzaakt worden zorgen voor schade aan en in de huizen.

De middenberm ter hoogte van de school / De Mande zal binnenkort beplant worden, waardoor de Tramstrjitte ook meer aangekleed gaat lijken.