start 2022

Lok en seine in it Nije Jier namens Dorpsbelangen. Dit jaar gaan wij verder met het schrijven van een toekomstvisie voor Nijland. We moeten nog met een paar mensen / organisaties om de tafel en dan kan het grote schrijven beginnen. Dit voorjaar verwachten we, als de coronamaatregelen weer wat soepeler worden, jullie een paar keer in De Mande te zien om te vertellen waar we staan. Extra bestuursleden zijn welkom ter ondersteuning.

Vanuit het beheer van de volkstuintjes is bekend geworden dat er 5 akkers vrij komen dit voorjaar.  Dus als je jouw eigen groenten wilt verbouwen vanaf 1 maart kan je dat kenbaar maken bij Chris van den Burg aan de Botniastrjitte of bij één van de bestuurleden van Dorpsbelangen.

Dit jaar gaan we ook weer in overleg met de gemeente over de verkeersmaatregelen vanuit ons dorp richting Bolsward. De herinrichting zorgt voor nieuwe overlast (trillingen in woningen op De Zijl)  terwijl het tempo niet omlaag lijkt te gaan. Houd rekening met elkaar ook in het verkeer.