subsidie Mienskipsfunds

Omdat het Mienskips binnenkort weer open gaat om de leefbaarheid te bevorderen, ook in Nijland, kunnen er vanaf 1 september 2020 tot 1 oktober, 17u. 2020 weer plannen worden ingediend. Vind jij dat jouw buurt, vereniging of organisatie goede plannen heeft om de leefbaarheid in ons dorp te verbeteren, schrijf jou plan op en stuur het in. De provincie subsidieert voor maximaal voor 40% mee.

https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/initiatiefrijke-friezen-me...

de spelregels of voorwaarden zijn hier te vinden: https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/voorwaarden_41360

Karel Lever,

dorpsbelangen