toekomst

De afgelopen week heeft Dorpsbelangen overleg gehad met Folsgare en IJsbrechtum. In al onze dorpen speelt de problematiek van zwaar en snelverkeer. Vooral doorgaand verkeer zorgt voor de overlast. In Folsgare wordt binnenkort een snelheidscontrole door de jeugd en VVN gehouden. Nijland wil dat samen met de basisschool en Folsgare ook opzetten, maar nadat de corona overlast op school onder controle is. Folsgare is met een eigen energiecoöperatie begonnen. Ijsbrechtum en Nijland kijken of ze "aan kunnen sluiten" in de toekomst. Waarom nog twee coöperaties oprichten en daar weer vrijwilligers voor zoeken? Wordt later dit jaar vervolgd.

Dorpsbelang is in gesprek geweest over de bouw Foar de Feart zoals dat de vorige keer hebben benoemd. Op 7 april, onze ledenvergadering, kijken we naar mogelijke invullingen. Als je ideeën hebt en deze mogelijk ook zelf wil uitvoeren of daar willen wonen, laat dat weten via: dorpsbelangnijland@gmail.com  Het is al vier jaar geleden dat we vrijblijvend hebben gevraagd wat iedereen wil en verwacht in de toekomst als het gaat om wonen in Nijland. Als iedereen meewerkt en er is geen tegenslag kunnen over 2 jaren (dus nog voor Nijland 750 jaar) de eerste nieuwe woningen in aanbouw zijn.