Uitslag van de enquete "kies voor Jelte"

In april hebben wij de link van de enquête op onze website geplaatst om ook de ideeën voor de toekomst vanuit ons dorp in de uitslag van de enquête te krijgen. De uitslag is bekend en zal voor de politiek en de maatschappelijke organisaties een bouwsteen zijn. Meer informatie is te lezen via deze link:

https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/meerderheid-friezen-betrok...

Later dit jaar is er weer een mogelijkheid om onze ideeën over energie en de toekomst weer te geven.

Karel Lever