Woningbouw puzzelavond en verder

Op 26 april kwamen bijna 50 belangstellenden naar De Mande om mee te denken over de vele manieren van invullen van het perceel Foar de Feart (tegenover het industrieterrein). Voordat we zover waren, kwamen er vanuit de zaal verhelderende vragen over waar we procedureel staan en hoe iedereen kan worden meegenomen. Via deze website delen we al onze informatie en ook via It Nijslân en de huis aan huis uitnodiging. Na de uitleg zijn er 3 tafelgroepen met thema's aan het werk gegaan over de mogelijke inrichting van deze nieuw te ontwikkelen wijk. Al met al een goede bijeenkomst waarbij iedereen zijn of haar ideeën heeft kunnen delen. De puzzelstukjes aangeleverd door alle aanwezigen worden in tekeningen verwerkt die we medio juni 2022 met jullie delen. Voordat mensen naar huis gingen was er gelegenheid om een enquête in te vullen. De komende 14 dagen staat deze enquête hier op de website en na 10 mei 2022 wordt de onderstaande link weggehaald.

 

Er werden voor de werkgroep voor de dorpsvisie 2022 - 2032 ook vele ideeën geuit over hoe en waar we mogelijkheden kunnen verkennen om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Die ideeën blijven ook welkom en deel ze met ons persoonlijk of via dorpsbelangnijland@gmail.com

Karel Lever