Zomertijd en weer openbaar groen

De zomer is wisselvallig en na de Bonnemapartij kon de vakantie echt beginnen. Zoals elke zomer wordt Dorpsbelangen gevraagd om met de gemeente contact op te nemen over het beheer van het openbaar groen. Veel voetpaden en straten zijn door de snelle groei van hagen en heggen een stuk smaller geworden. De gemeente reageerde dit jaar niet met "dat gaan we aanpakken". Nee, veel groen dat de openbare ruimte in bezit neemt is van eigen dorpsbewoners. Op het kleine fotootje is te zien dat als de haag vanaf de Koarnleane naar de Tsjerkegreft een beetje doorgroeit, er gauw 25cm overlap is door de haag en de gemeente kan dan het pad niet onkruidvrij maken. (waarom er aan de gemeente kant waar grasveld is ook een 15cm onkruidgroei op het pad is, zal wel aan het groeizame weer liggen en niet aan achterstallig onderhoud). Daarom een oproep aan iedereen met een heg of haag aan de openbare voetpaden en wegen: Check de overlast en snoei even bij, zo nodig met hulp van de buurt. We wonen in een mooi dorp en dat willen we graag aan iedereen tonen die hier een ommetje komt maken.